БРИК & БЛОК

БРИК & БЛОК

Блокови од трева и блокади за блокирање

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Наклон тула

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

Стоун камен

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

Поплочување тула

111
222
333
444

Блокира

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8