После продажбата

После продажбата

after-sales1

Работата на нашите специјално обучени членови на персоналот вклучува инсталација на нашите машини и линии, пуштање во работа и стартување на опремата, обука на клиент персоналот и предавање на линијата и последователна помош на нашите клиенти секогаш кога ќе бидат потребни нашите услуги.

ШИФЕНГ работи a светска мрежа на локално агенции за продажба и услужни партнери ни дозволува да им обезбедиме на нашите клиенти на кратко известување кога ќе се појават проблеми. Заради нашето ефикасно управување со резервни делови, ние исто така сме во состојба да снабдуваме резервни делови со кратки информации и за постарите машини и линии.

Како давател на целосна услуга со низа линии и машини што го опфаќа целиот спектар на модерните, ние ги поддржуваме нашите клиенти не само како продавач, туку и како консултант во поставувањето на нови операции или проширување или реорганизација на постојните објекти.

Ние дизајнираме оптимизирани производствени капацитети со почеток со барањата за предвиденото производство. Нашите инженерски услуги од ваква природа не вклучуваат самокапацитет на производство пресметки и планирање на логистика и проток на материјали, но и дизајнот на простор за складирање и периферна опрема.

Клучни размислувања тука се автоматизацијата на процесите и создавање флексибилност во производството што ќе овозможи брзи реакции кон често променливите барања на пазарот. Ова е најдобриот начин за спроведување на високи перформанси што се карактеристични за нашите линии и машини за да се обезбеди максимално испорака.